Visual

Welke ouder praat mee?

Hierbij een herhaalde oproep: welke ouder vindt het leuk om mee te praten over de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek op de Korte Vlietschool? Deze vragenlijsten zijn onlangs door ouders ingevuld. Heeft u deze ingevuld, en wilt u meepraten over de uitkomst ervan? U kunt zich opgeven per mail bij teamleider Annemarie Meester: ameester@resonansonderwijs.nl.